Eneboliger
Konsept
3 stk
Antall enheter
Ferdigstilt
Status
fra 14.100.000,-
Pris
Takk til prosjektets samarbeidspartnere
Entrepenør
Arkitekt